Utdeling av overskudd fra 2022

Utdeling av overskudd fra 2021